O NÁS

Atelier architektury OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o je architektonická, projektová a inženýrská kancelář rozvíjející se od roku 1998. Firma sídlí na pražských Vinohradech a působí po celé ČR. Společnost nabízí kompletní projektové služby od prvních návrhů až po kolaudaci stavby a to ve stupních: architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, obstarání územního rozhodnutí, projekt pro stavební řízení, obstarání stavebního povolení, projekt pro provedení stavby, studie interiéru, rozpočet stavby a autorský dozor na stavbě. Tímto uceleným servisem dosahujeme nejvyšší možné kvality realizovaných staveb. Ke každému domu přistupujeme vždy individuálně. Tvorba atelieru je rozmanitá, navrhujeme rodinné domy, bytové stavby, administrativní budovy i výrobní objekty a to v širokém měřítku od urbanistických studií až po interiérový design. Velkou péči také věnujeme rekonstrukcím a adaptacím stávajících budov. Klienty atelieru jsou soukromí investoři, developerské společnosti, státní správa a samospráva i neziskové organizace. Veškeré projektové práce jsou prováděny pod dohledem autorizovaného architekta České komory architektů pro pozemní stavby: Ing. arch. Lukáš Obršál, ČKA 03157, porotce a organizátor architektonických soutěží. Atelier udržuje profesní pojištění odpovědnosti autorizovaných osob do výše 5 mil. Kč ročně.

OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Jana Masaryka 179/56
12000 Praha 2 Vinohrady

tel./fax.: +420271726630
e-mail: architekti@obrsal.cz
http:// www.obrsal.cz

jednatel: Ing. arch. Lukáš Obršál
gsm: +420603310747
e-mail: lukas.obrsal@obrsal.cz
http:// www.facebook.com/lukasobrsal
ČKA: 03157

IČ: 27108139
DIČ: CZ27108139
č.ú.: 187937310/0300
Městský soud v Praze: C 96820